ประชุมเรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (หนองสิม – หนองใต้) ในงานจะมีการจัดกิจกรรม พิธีบวงสรวงพระแม่คงคา / การประกวดกระทงสวยงาม / การแสดงรำวงย้อนยุค ฯลฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอเชิญชวนพี่ น้องชาวเทศบาลตำบลท่าพระ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเที่ยวงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (หนองสิม – หนองใต้)
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ