ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องของประชาชนกรณีถนน – ท่อระบายน้ำบริเวณถนนไทยน้ำทิพย์ชำรุด

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี นำคณะพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องของประชาชนกรณีถนน – ท่อระบายน้ำบริเวณถนนไทยน้ำทิพย์ชำรุด จากการตรวจสอบในเบื้องต้นร่วมกับนายเจริญวัฒน์ ฟูพัฒนกมล และคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ได้ข้อสรุปว่า บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ได้ให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯ โดยจะดำเนินการซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ส่วนที่ชำรุดจากสาเหตุรถบรรทุกของบริษัทฯ และเทศบาลตำบลท่าพระ จะซ่อมแซมจุดที่ชำรุดส่วนอื่นๆ โดยเร่งด่วน ต่อไป
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ