เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๓ ปี ในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๓ ปี ในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ และมีคณะอนุกรรมการจัดงานฯ / ผู้บริหารสถานศึกษา / ภาคีเครือข่ายภาครัฐ – องค์เอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยกำหนดจัดพิธีรำบวงสรวงขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ