ร่วมกิจกรรมโครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ประเมินผล เยาวชนและคนรักหมอลำ” ประจำปี ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มอบหมายให้ นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะครู – นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ร่วมกิจกรรมโครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ประเมินผล เยาวชนและคนรักหมอลำ” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีแม่ครู ดร.ราตรีศรีวิไล กล่าวรายงานฯ ณ ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ศิลปินหมอลำอาวุโส / คณะครู – นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ