เตรียมการและมอบหมายหน้าที่การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (หนองสิม – หนองใต้)

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและมอบหมายหน้าที่การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (หนองสิม – หนองใต้)
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ