ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ระหว่าง พลตรี ปราโมชย์ นาคจันทึก กับ พลตรี คณธัช ชนะกาญจน์ ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ฯ ในครั้งนี้มี คณะนายทหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / สมาคมแม่บ้านทหารบก มทบ.๒๓ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ