เข้าเป็นเกียรติและร่วมให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจราชการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าเป็นเกียรติและร่วมให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจราชการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น / นายปรีดี ภูศรีน้ำ ศึกษาธิการภาค ๑๒ / นายวิเชียร โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / นายฐิตินันท์ แสงนาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต ๑ ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ