เปิดงาน “ร้อยรัก ร่วมใจ” จากเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ นายนิคม พรมภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลท่าพระ และแสดงความยินดีกับ นางพิไล ทานา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ร้อยรัก ร่วมใจ” จากเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ นายนิคม พรมภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลท่าพระ และแสดงความยินดีกับ นางพิไล ทานา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต ๑ เข้าร่วมแสดงความยินดีร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พี่ น้องพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ