ร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต” วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น โดยในปี ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต” วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ซึ่งมี ดร.ศุภชัย ศิริธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น โดยในปี ๒๕๖๓ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายทินกร อักษรพิมพ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และนายณุวัฒชัย ศรีกรุงพลี ตำแหน่ง ครู และในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้งสองท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ