โครงการ CPRAM GREEN LIFE # ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ CPRAM GREEN LIFE # ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป้นประธานในพิธีฯ และมีนางสาวอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) กล่าวรายงานฯ ณ วัดแสงสีนิยม บ้านหนองนิยม ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้บริหารบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ