นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้นำน้ำปานะ / นมถั่วเหลือง ยูเอชที ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ถืออุโบสถศิลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เป็นสัปดาห์ที่ ๙) ณ วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ / วัดเทพปูรณาราม / วัดศิริมงคล และวัดท่าพระเนาว์ โดยจะถือปฏิบัติเป็นประจำทุกวันพระ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้นำน้ำปานะ / นมถั่วเหลือง ยูเอชที ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ถืออุโบสถศิลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เป็นสัปดาห์ที่ ๙)
ณ วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ / วัดเทพปูรณาราม / วัดศิริมงคล และวัดท่าพระเนาว์ โดยจะถือปฏิบัติเป็นประจำทุกวันพระ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ