ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้บริหารองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ