เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาขอนแก่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาขอนแก่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมปกครอง (มหาดไทย) จังหวัดขอนแก่น กับทีม VIP ตำรวจ และทีมศาลยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น กับทีมทหาร – เอกชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ