ตรวจเยี่ยมโครงการ CONNEX ED และโครงการจัดสภาพห้องเรียนปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี ๓) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางกัญภร หน่อสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี ๓) ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด นำโดยคุณอาสา สารสิน ประธานกรรมการมูลนิธิบัวหลวง / คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง / คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพฯ ในโอกาสที่คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ CONNEX ED และโครงการจัดสภาพห้องเรียนปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารกรุงเทพฯ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา / หัวหน้าส่วนราชการ / คณะครู / คณะกรรมการสถานศึกษาฯ / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / ผู้ปกครอง / นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ เป็นจำนวนมาก
ในนามของชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด / ท่านผู้บริหารมูลนิธิบัวหลวง คุณอาสา สารสิน ประธานกรรมการมูลนิธิบัวหลวง / คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง ที่ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่บุตร หลาน ของชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ