ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เอกสาร 2963