เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “เทคโนโลยี กับสมาร์ทซิตี้”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “เทคโนโลยี กับสมาร์ทซิตี้” โดยมีคุณกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ ณ 1502 Creative Sharing Space ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษในเเรื่อง Future of Building and City Model โดย ดร.พร วิรุฬลักษณ์ อุปนายกสมาคม BIM แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสถาบันการศึกษา / ผู้บริหารองค์กรเอกชน / นักธุรกิจ / นักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ