นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้นำน้ำปานะ / นมถั่วเหลือง ยูเอชที ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ถืออุโบสถศิลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้นำน้ำปานะ / นมถั่วเหลือง ยูเอชที ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ถืออุโบสถศิลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดเทพปูรณาราม / วัดศิริมงคล / วัดท่าพระเนาว์ และวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ โดยจะถือปฏิบัติเป็นประจำทุกวันพระ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ