ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายในชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคุณอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด โรงงานขอนแก่น และนายนิรันดร จันทระโสภา ผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖ นำคณะพนักงานเทศบาล / พนักงานบริษัท ซีพีแรม จำกัด และคณะสมาชิก อสม.ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และ ๒ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ภายในชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และ ๒ จำนวน ๑๓ ราย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก อสม.ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารบริษัท ซีพีแรม จำกัด โรงงานขอนแก่น และพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าพระ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ฯ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ