ลงพื้นที่ตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี ถนนพาณิชย์เจริญ์ ๒ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนพื้นที่รกร้างเป็นแหล่งแพร่ระบาดโรคติดต่อ / สัตว์มีพิษ ฯลฯ

วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี ถนนพาณิชย์เจริญ์ ๒ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนพื้นที่รกร้างเป็นแหล่งแพร่ระบาดโรคติดต่อ / สัตว์มีพิษ ฯลฯ จากการตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของเอกชนมีวัชพืชขึ้นปกคลุมเต็มพื้นที่ โดยในเบื้องต้น นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าของที่ดินดำเนินการตัดต้นไม้ / วัชพืช เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรค / สัตว์มีพิษ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้เคียง
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ