พิธีเปิดงาน การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “OPEN HOUSE 2020”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “OPEN HOUSE 2020” โดยมีนายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ ขอนแก่น กล่าวรายงานฯ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / คณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ