พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน อาทิเช่น นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี / จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ แก้วบ้านเหล่า เลขานุการนายกเทศมนตรี / นายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาล / นายองอาจ แก้วดวงตา รองประธานสภาเทศบาล / นางเอมอร ตาตินิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี / นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล / นายสายันต์ ผดุงกิจ กำนันตำบลท่าพระ / นางเพ็ญสุดา ศิริภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ / นางสาวบัวลอย สุดใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ / นางหนุน หลวงราชา ประธาน อสม. ฯลฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ