เจ้าหน้าที่ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี / นายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาล และนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ๒๔ เมษายน ของทุกปี….
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ