กิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำหมู่บ้าน / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ โดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ประธานในพิธี ได้อ่านสารของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒” จากนั้นประธานพิธี จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายปิ่นโต เป็นเสร็จพิธีฯ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ