บำเพ็ญประโยชน์ “วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒”

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้ นางดรุณี ธารฤทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / นางสุวณี ศรีหงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำคณะพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าพระ บำเพ็ญประโยชน์สถานที่สาธารณะ บริเวณเกาะริมถนนมิตรภาพ แยกถนนเจนจบทิศ เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒”
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าพระ ที่ได้ให้การสนับสนุนจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ