พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ราตรี มิ่งโอดล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ราตรี มิ่งโอดล ณ เมรุวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พิธีฌานกิจศพฯ ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูประยุติจักรธรรม เจ้าอาวาสวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และยังมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วยท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน / ญาติ พี่ น้อง และบุคคลที่เคราพนับถือ เข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก
ในนามของชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของบุคคลอันเป็นที่รัก กับครอบครัว “มิ่งโอโล” ไว้ ณ โอกาสนี้ และขอให้ดวงวิญญาณของ คุณแม่ราตรี มิ่งโอโล จงไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ