การอบรมฟื้นฟู “หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น”

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๒ การอบรมฟื้นฟู “หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และมีอาสาสมัครกู้ชีพในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ และกู้ภัยทางหลวง เข้าร่วมฝึกอบรมฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น / โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ