พิธีสวนสนาม อปพร. จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนาม อปพร. จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ เป็นประธานในพิธีฯ และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ณ ลานสวนสนาม มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร์ พิธีสวนสนามในครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ / ทหาร / ตำรวจ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สมาชิอาสาสมัครรักษาดินแดน / สมาชิก อปพร. จากทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงกัน
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ