โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ โดยพร้อมกันนี้ ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายเทศมนตรี / นายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาล ได้นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุภีร์ ดาหาร ผู้ใหญ่บ้านหนองโข่ย หมู่ ๑๙ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และนำคณะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่บ้านหนองโข่ย หมู่ ๑๙ นายสุภีร์ ดาหาร ที่ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ