การเตรียมการจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ / นายนิคม พรมภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖๗๐ รูป ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดเทพปูรณาราม การประชุมในครั้งนี้มี พระเดชพระคุณ พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าพระ / กำนันตำบลท่าพระ / ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี / ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น / ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น / ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ และคณะกรรมการวัดเทพปูรณาราม เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ