เข้าร่วมในพิธีรับมอบรถเข็นนั่งเด็ก จำนวน ๒๕ คัน จากกองทุน Burma Childen Medical Fund

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ / ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี และนางพิไล ทานา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมในพิธีรับมอบรถเข็นนั่งเด็ก จำนวน ๒๕ คัน จากกองทุน Burma Childen Medical Fund นำโดย คุณกาญจนา ธอรน์ทัน ผู้อำนวยการกองทุนฯ โดยมี นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด / นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร / กภ.เรณู ภาวะดี นักกายภาพบำบัด เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พิธีมอบรถเข็นนั่งเด็กในครั้งนี้มีเด็กพิการจากพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น / อำเภอบ้านแฮด / ตำบลท่าพระ / ตำบลดอนหัน และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับมอบรถเข็นฯ มีจำนวน ๒๕ ราย
ในนามของชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ คุณกาญจนา ธอรน์ทัน ผู้อำนวยการกองทุน Burma Childen Medical Fund พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ