เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายแพทย์ สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานฯ ณ สโมสรนายทหารค่าย ศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้มีการให้บริการด้านการแพทย์ทั่วไป / การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ / การตรวจสายตา / การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา และการรับบริจรคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ / ทหาร / ตำรวจ / สมาชิกจิตอาสา / นักเรียน / นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ