ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ จัดตั้งศูนย์