ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ / ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี / นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล / นายนิคม พรมภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) นายอรุณ ยี่รงค์ และประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี และในประเด็นการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรบริเวณถนนมิตรภาพ ตัดถนนทางหลวงชนบท ขก ๑๐๑๑ (แยกบ้านหนองบัวดีหมี) ณ ห้องนายกเทศมนตรตำบลท่าพระ และในโอกาสนี้นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้นำคณะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) นายอรุณ ยี่รงค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวท่อระบายน้ำบริเวณถนนมิตรภาพ ชุมชนตลาดท่าพระฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ ต่อไป
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) นายอรุณ ยี่รงค์ / นายลือชัย วิจารวงษ์ หัวหน้าหมวดการทางบ้านแฮด / นายนัฐพงษ์ ยศคำลือ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดการทางบ้านแฮด ที่ได้ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวชุมชนตลาดท่าพระในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ