โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ อสม. และรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ อสม. และรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปี ๒๕๖๒ โดยมีนายชลวิทย์ บุญศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ โครงการเสริมสร้างความรู้ฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ตำบลท่าพระ (พื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี) จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ