เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ “หยุดหมอกควันและอากาศเป็นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล ขอนแก่น ในงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ได้ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ