โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖” จัดขึ้นโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น / เทศบาลตำบลท่าพระ และบริษัท ซีพีแรม จำกัด โดยมีนางอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวต้อนรับ และนายโกเมน ผิวพุ่ม หัวหน้ากลุ่มโรงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / สมาชิกสภาเทศบาล / สมาชิกจิตอาสาฯ / ผู้นำหมู่บ้าน / ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ