การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโครงสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโครงสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ จัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔ โดยมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” และนายอนุดิษฐ์ คุณากร คณะกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในหัวหข้อ “แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ และการป้องกัน ป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้บริหารสถาบันการศึกษา / ข้าราชการ / ทหาร / ตำรวจ / หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมฯ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ