การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุค ๔.๐

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะแกนนำผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมเวทีวิชาการ ๔ ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๒ “การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุค ๔.๐” โดยมีนางสาวแรมรุ่ง วรวัช รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ / นายสถาพร คำแท่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายประสิทธิ์ ตาตินิจ ได้ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ “การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุด ๔.๐” ร่วมกับผู้แทนจากภาครัฐ / นักวิชาการ / องค์กรเอกชน และมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานราชการ / ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรเอกชน จำนวน ๔๐๐ คน เข้าร่วมงานฯ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ