การประชุมชี้แจงผลการประเมินและประสานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับท่าน นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่ได้เดินทางไปร่วมการประชุมชี้แจงผลการประเมินและประสานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (รางวัลเลิศรัฐ) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย พระสงฆ์ / ผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำชุมชน / ผู้นำหมู่บ้าน / แกนนำเครื่อข่ายสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ