ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทสบาล นำคณะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ และเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของกลุ่มเยาวชน “สตั๊ทแมน เทศบาลตำบลท่าพระ” โดยมี อาจรย์ไพบูลย์ ราชธา อาจารย์ผู้ฝึกสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการฝึกซ้อมฯ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ