ตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีชุมชนสามัคคี และเยี่ยมชมการประกอบอาชีพเพาะเห็ดของผู้พิการ

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทสบาล นำคณะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีชุมชนสามัคคี และเยี่ยมชมการประกอบอาชีพเพาะเห็ดของผู้พิการ โดยมี คุณแม่พรรณี อยู่นา และคุณแม่หนูหลี แซ่ลี้ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์ฯ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ