ตรวจเยี่ยมมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง “Kobfakwang Foundation”

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทสบาล นำคณะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง “Kobfakwang Foundation” โดยมีท่านอาจารย์ บัวเรียน แก้วพิสัย และคุณแม่ดุษฎี บุญมี ประธานมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ