นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่าน ดร.บุญทนากร พรมภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ / นางสาวรัชนีกร กุญแจทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวปานแก้ว รัตนศิลป์กัลชาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในการนี้นายกเทศบนตรีตำบลท่าพระ ได้ร่วมประชุมหารือข้อราชการการดำเนินการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในชุมชนฯ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ