ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุ

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ / นายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาล และในฐานะครูใหญ่ โรงเรียนผู้สูงอายุฯ นำคณะกรรมการฯ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ