วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ นำโดย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, ร้อยโทวิชิตร ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมทั้งคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ , นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ, หัวหน้าส่วนราชการ.พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ, นายกฤษณ์ กลิ่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พร้อมทั้งคณะครูและครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกันกราบไหว้ขอพร และสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับต้นเอง หลังจากไหนได้มีการ รดน้ำดำหัวขอพรกับผู้ใหญ่ ในเทศบาลตำบลท่าพระ รวมไปถึงการกล่าวอวยพรและกล่าวขอขมาซึ่งกันและกัน เนื่องในวันสงกรานต์ ครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ นำโดย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, ร้อยโทวิชิตร ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมทั้งคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ , นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ, หัวหน้าส่วนราชการ.พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ, นายกฤษณ์ กลิ่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พร้อมทั้งคณะครูและครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกันกราบไหว้ขอพร และสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับต้นเอง หลังจากไหนได้มีการ รดน้ำดำหัวขอพรกับผู้ใหญ่ ในเทศบาลตำบลท่าพระ รวมไปถึงการกล่าวอวยพรและกล่าวขอขมาซึ่งกันและกัน เนื่องในวันสงกรานต์ ครั้งนี้ด้วย

Loading