วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ป้อมตำรวจสามแยกท่าพระ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตำบลท่าพระ เปิดจุดบริการประชาชน – ด่านชุมชน เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ป้อมตำรวจสามแยกท่าพระ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตำบลท่าพระ เปิดจุดบริการประชาชน – ด่านชุมชน เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ฯ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำโดย นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ,หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน , อปพร.เทศบาลตำบลท่าพระ ทั้งนี้เทศบาบตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่จำกัด,บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานขอนแก่น ,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ จำกัด,บริษัท ซีพีแรม จำกัด,ร้านเมย์ บรรจุภัณฑ์, บริษัท พลอยพรรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น ,ศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ จังหวัดขอนแก่น , สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ,ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล,ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น นายปรีดา สร้อยคำ,แผนกสัตวบาลกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ ,สถานีตำรวจภูธรท่าพระ , วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน – ด่านตรวจชุมชน เทศบาลตำบลท่าพระ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากมิได้เอ่ยนาม ท่านได

Loading