วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมด้วย นางพิไล ทานา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , นางสาวสุวรรณี ศรีดาธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป , นางจันทนา ศรีวงษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,พนักงานลูกจ้างสำนักปลัดฯ,กองช่าง และ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ เตรียมสถานที่ เฮือนไทยโบราญ ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมด้วย นางพิไล ทานา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , นางสาวสุวรรณี ศรีดาธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป , นางจันทนา ศรีวงษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,พนักงานลูกจ้างสำนักปลัดฯ,กองช่าง และ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ เตรียมสถานที่ เฮือนไทยโบราญ ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

Loading