วันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมงานวันสงกรานต์ ที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

วันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมงานวันสงกรานต์ ที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

Loading