วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมด้วย นางพิไล ทานา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมประเมินและออกแบบสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีฯ ในการร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมด้วย นางพิไล ทานา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมประเมินและออกแบบสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีฯ ในการร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Loading