วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และนางสาวสุวรรณี ศรีดาธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันสงกรานต์ ที่บริษัท ซีพีแรม จัดขึ้น ภายในงานมีกิจกรรม สรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และนางสาวสุวรรณี ศรีดาธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันสงกรานต์ ที่บริษัท ซีพีแรม จัดขึ้น ภายในงานมีกิจกรรม สรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

Loading